Lainaa yrittäjälle

Yrityksen perustaminen voi olla haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Yrityksen aloittaminen tarvitsee usein sopivan summan rahaa, ja lainan ottaminen on yksi tapa hankkia tarvittavaa rahaa. Tässä artikkelissa käymme läpi, miten yrittäjä voi ottaa lainan ja mitä hänen tulee ottaa huomioon lainan ottamista harkitessaan.

1. Yrittäjän lainan hakeminen

Yrittäjän lainan hakeminen on joskus haastavaa, sillä yrittäjän tulee yleensä todistaa suurempi taloudellinen vakavaraisuus ja olla luotettava asiakas lainanantajalle. Yrittäjän lainan hakeminen vaatii yleensä tiettyjä vähimmäisvaatimuksia, jotka koskevat yrittäjän yrityksen toimintahistoriaa ja tulevaisuuden suunnitelmia. Yrityksen toimintahistorian tulee olla vähintään kahden vuoden pituinen ja siihen tulee sisältyä onnistuneita toimintoja, kuten esimerkiksi voitot, verot ja muut palkkiot. Yrittäjän tulee myös osoittaa, että hän on ollut luotettava ja vastuuntuntoinen lainanottaja aiemmissa lainoissa.

Yrittäjän tulee myös esittää lainanantajalle selkeä, yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma. Tämän suunnitelman tulee sisältää yrityksen tavoitteet ja strategiat, tarkat arviointimenetelmät, tuotantoprosessit ja markkinointisuunnitelma. Lisäksi yrittäjän tulee esittää selvät hakemukset ja tarvittavat liitteet, jotka voivat sisältää esimerkiksi kirjanpitoa, veroilmoituksia, todistuksia ja palkkatodistuksia.

Lainanantajalle esitetyn hakemuksen jälkeen yrittäjä voi odottaa lainanantajan selvittävän hänen luottokelpoisuutensa ja tarkistavan kaikki hakemuksen asiakirjat. Lainanantaja voi myös ottaa yrittäjän yhteyttä henkilökohtaisesti ja tehdä häneen perehdytyksen, jotta voisi selvittää yrittäjän taloudellinen asema ja varmistaa, että yrittäjä pystyy maksamaan lainansa takaisin.

Yrittäjän lainan hakeminen on haastava ja aikaa vievä prosessi, joka vaatii yrittäjältä paljon aikaa ja vaivaa. Yrittäjän tulee olla valmis antamaan lainanantajalle kaikki tarvittavat tiedot ja dokumentit ja osoittamaan, että hän on luotettava lainanottaja. Lainan saamisen jälkeen yrittäjän tulee noudattaa lainan ehtoja tarkasti ja olla ajoissa lainan takaisinmaksussa. Jos nämä ehdot täytetään, yrittäjän laina voi olla hyvin hyödyllinen ja taloudellinen apu yrityksen laajentamiseen ja kasvattamiseen.

2. Takaisinmaksu ja koron suuruus

Kun luototetaan rahaa, koron suuruus ja takaisinmaksu ovat yleensä tärkeitä huomioon otettavia tekijöitä. Takaisinmaksu on kuukausittainen maksu, jonka luotonottaja suorittaa luotonantajalle ja se sisältää sekä luotonantajalle maksettavan koron että luotonottajalle lainatun summan. Luotonantajalle maksettava korko on se palkkio, jonka luotonantaja saa lainan antamisesta. Se on sama asia kuin lainanottajalle maksettava kiinteä korko, jonka lainanottaja maksaa luotonantajalle lainan takaisinmaksun yhteydessä.

Koron suuruus riippuu useista tekijöistä, joista tärkeimpiä ovat luotonottajan taloudellinen asema ja luotonantajan riskinottokyky. Koron suuruutta arvioitaessa luotonantajan on arvioitava luotonottajan maksukyky ja takaisinmaksukyky sekä luotonantajan riskinottokyky. Useimmat luotonantajat myöntävät lainoja, joissa on kiinteä korko, joka maksetaan kerran kuukaudessa tai vuosittain lainan takaisinmaksua vastaan.

Takaisinmaksun suuruus riippuu useista tekijöistä. Yleensä lainanottajan on maksettava luotonantajalle jonkin verran takaisinmaksua kuukausittain yhdistettynä koron kanssa. Takaisinmaksu voi sisältää kuukausittaisen kiinteän summan lainanottajan maksamiseksi luotonantajalle sekä lainanottajan maksaman koron. Lisäksi takaisinmaksuun voi sisältyä eräpäivänä maksettava kiinteä summa, joka sisältää lainanottajalle lainatun summan ja koron.

Koron ja takaisinmaksun suuruutta ei aina voida ennustaa etukäteen, vaan ne määräytyvät usein luotonottajan taloudellisen tilanteen ja luotonantajan riskinottokyvyn mukaan. Siksi on tärkeää, että luotonottajat ottavat huomioon luottamuksellisia tietoja ja tutustuvat erilaisiin lainoihin ennen lainan ottamista, jotta he voivat valita lainan, joka sopii heille parhaiten.

3. Lainan maksuaika

Lainan maksuaika määrittää, kuinka kauan lainanottajan on maksettava laina takaisin. Maksuaika voi vaihdella eri lainoista, ja maksuaikaa voidaan muuttaa lainanottajan ja lainanantajan välillä sopimalla.

Maksuaika on tärkeä lainanottajan kannalta, koska sillä on vaikutusta siihen, kuinka paljon lainanottaja maksaa takaisin. Maksuaika voidaan määritellä lyhyeksi tai pitkäksi; lyhyellä maksuajalla lainanottaja maksaa lainan takaisin nopeammin, mutta korot ovat usein korkeammat. Pitkä maksuaika taas tarkoittaa, että lainanottaja maksaa lainan takaisin hitaammin, mutta korot ovat usein alhaisemmat.

Lainanantajat yleensä määrittelevät lainan minimi- ja maksimimaksuajan. Minimimaksuaika on lyhin mahdollinen maksuaika, jonka lainanottajan on maksettava laina takaisin. Maksimimaksuaika on pisin mahdollinen maksuaika, jonka lainanottaja voi saada lainanantajalta. Jos lainanottaja haluaa maksaa lainan takaisin nopeammin, he voivat sopia lainanantajan kanssa korkeammista koroista.

Lainanottajan on tärkeää ottaa huomioon oma taloudellinen tilanne maksuaikaa valitessaan. On tärkeää, että lainanottaja valitsee maksuajan, joka sopii heidän budjettiinsa ja tarpeisiinsa. Lainanottajan on myös seurattava tarkasti maksujen suorittamista. Jos lainanottaja ei maksa lainaa takaisin määräajassa, he voivat saada lisää velvoitteita, kuten suurempia viivästyskorkoja tai lainan uudelleenjärjestelyä.

4. Lainan ottamisen riskit

Kun lainan ottamista harkitaan, on tärkeää ottaa huomioon, että se voi aiheuttaa riskin sekä lainanottajalle että lainanantajalle. Lainan ottaminen voi olla hyödyllistä, mutta se voi myös johtaa epäonnistumiseen. On tärkeää, että lainanottajat ymmärtävät lainan ottamisen riskit, jotta he voivat paremmin arvioida lainan ottamisen hyötyjä ja haittoja.

Ensinnäkin, lainanottajan on huomioitava, että lainan ottaminen voi aiheuttaa taloudellisen riskin. Lainanottajan on maksettava sovittu summa takaisin lainanantajalle ajallaan ja kaikki lainaan liittyvät kulut, kuten korot ja muut lisäkulut. Jos lainanottaja ei pysty maksamaan lainaansa ajallaan, voi olla seurauksena olla jopa omaisuuden menetys.

Toiseksi, lainanottaja voi kohdata riskin luottoscoren heikkenemisestä lainan ottamisen seurauksena. Kun lainanottaja ottaa lainan, hänen luottoscorensa voi laskea. Tämä voi aiheuttaa ongelmia lainanottajalle, jos hän haluaa hakea jonkin toisen lainan tulevaisuudessa.

Kolmanneksi, lainanottajan on otettava huomioon, että hän voi joutua kohtaamaan korkeat kulut. Lainan kustannukset voivat vaihdella merkittävästi eri lainanantajien välillä, ja lainanottajan on varmistettava, että he saavat parhaan mahdollisen tarjouksen. Lainanottajan on myös huomioitava, että lainanantajat voivat vaatia lisämaksuja ja ylimääräisiä maksuja lainan takaisinmaksun yhteydessä.

Lopuksi, lainanottaja voi kohdata riskin lainanantajan luotettavuudesta. On tärkeää varmistaa, että lainanantaja on luotettava ja luotettava, ja että se kykenee tarjoamaan lainanottajille laadukkaita palveluita. On myös tärkeää, että lainanottaja tutkii huolellisesti lainan sopimusehdot ennen lainan ottamista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lainan ottamisen riskit voivat olla kohtalokkaita. On tärkeää, että lainanottajat ymmärtävät nämä riskit ja ottavat ne huomioon ennen lainan ottamista. Tämä auttaa lainanottajia tekemään parempia lainapäätöksiä ja välttämään mahdollisia ongelmia lainan ottamisen myötä.

5. Lainan takaisinmaksun seuranta

Kun haluat seurata lainan takaisinmaksun etenemistä, sinun on suoritettava tiettyjä toimenpiteitä, jotta se olisi tehokasta. Ensinnäkin, sinun täytyy tietää, kuinka paljon velkaa sinulla on. Tämä tarkoittaa, että sinun on laskettava oma velka ja kaikki velka-asteet, joita olet velkaa. Toiseksi, sinun tulee ottaa huomioon takaisinmaksukausi ja takaisinmaksusuunnitelma. Jos olet velkaa useammalle lainoittajalle, tulee sinun jakaa takaisinmaksu suunnitelma jokaiselle lainoittajalle erikseen. Viimeiseksi, sinun tulee seurata lainan takaisinmaksua tarkoin. Tämä voi sisältää säännöllisiä tarkistuksia lainan takaisinmaksun ja korkojen etenemisen varmistamiseksi sekä maksamiesi lainojen seurannan.

Tämän lisäksi, voit käyttää erilaisia online-työkaluja, jotka auttavat sinua hallitsemaan ja seuraamaan lainan takaisinmaksua. Nämä työkalut voivat auttaa sinua seuraamaan velkojasi, tarkistamaan takaisinmaksua, seuraamaan korkoja ja muita maksuja. Näin voit seurata lainan takaisinmaksua helposti ja tehokkaasti. Voit myös käyttää näitä työkaluja laskennan helpottamiseen, jotta voit seurata velkojesi maksuja ja korkoja.

Jos haluat noudattaa lainan takaisinmaksun etenemistä, sinun on myös oltava hyvä budjetointi ja hallinta. Varmista, että käytät taloudellisia työkaluja, jotka auttavat sinua seuraamaan ja järjestämään lainan takaisinmaksua. Nämä työkalut voivat auttaa sinua tarkistamaan, että olet maksanut kaikki lainat ja että olet hallinnut lainan takaisinmaksun aikataulun. Näin voit varmistaa, että olet aina varautunut ja voit maksaa velkasi pois ajallaan.

6. Lainan takaisinmaksun edellytykset

Kun otat lainan, sinun tulee aina olla tietoinen lainan takaisinmaksun edellytyksistä. Yleisesti ottaen, lainan takaisinmaksun edellytykset vaihtelevat lainanantajasta, lainan tyypistä ja lainan takaisinmaksun aikataulusta riippuen. On tärkeää, että lainanottaja ymmärtää selkeästi lainan takaisinmaksun edellytykset ennen lainan ottamista. Tässä artikkelissa käsitellään lainan takaisinmaksun edellytyksiä.

Ensimmäinen asia, joka lainanottajan tulee ymmärtää, on lainan takaisinmaksun aikataulu. Lainanantajat voivat määrittää erilaisia aikatauluja lainan takaisinmaksuun, kuten kuukausittaisia maksuja, eräpäiviä tai muita maksuaikatauluja. Lainanottaja on velvollinen noudattamaan lainanantajan määrittämiä takaisinmaksuaikatauluja. Jos lainanottaja ei pysty maksamaan lainaa takaisin aikataulun mukaisesti, lainanantaja voi ottaa toimet korottaa lainan korkoa tai muuttaa lainan takaisinmaksuaikataulua.

Toinen asia, joka lainanottajan on otettava huomioon, on lainan takaisinmaksun määrä. Takaisinmaksettavan lainan määrä voi vaihdella lainan tyypistä ja lainanantajasta riippuen. Esimerkiksi, jos lainanottajan on maksettava auto- tai asuntolainaa, hänen on maksettava takaisin lainanantajalle koko lainan määrä. Kuitenkin, jos lainanottaja on ottanut lyhennysvapaata lainaa, lainanantaja voi määrittää eri lainan takaisinmaksun määrän.

Kolmas asia, joka lainanottajan on otettava huomioon, on lainan korko. Lainan korko on lainanantajan maksama korvaus lainanottajan velasta. Yleensä lainanantajat laskuttavat erilaisia korkoja erilaisista lainoista. On tärkeää, että lainanottaja ymmärtää lainan koron ennen lainan ottamista ja varmistaa, että hän pystyy maksamaan sen takaisin ajallaan.

Neljäs asia, jonka lainanottajan on otettava huomioon, on lainan takaisinmaksun muodot. Yleisesti ottaen, lainanantajat hyväksyvät useita eri maksutapoja, kuten pankkisiirtoja, luottokorttimaksuja tai muita maksuvaihtoehtoja. On tärkeää, että lainanottaja lukee huolellisesti lainanantajan lainasopimuksen ja ymmärtää selkeästi, minkä tyyppisiä maksuja lainanantaja hyväksyy.

Viimeisenä, lainanottajan on usein hyväksyttävä joitain lainanantajan vaatimuksia ennen lainan takaisinmaksun aloittamista. Esimerkiksi, lainanantajat voivat vaatia lainanottajaa esittämään todisteita tuloistaan, osoitteestaan tai muista henkilökohtaisista tietoista ennen lainan ottamista. Yleensä lainanantajat hyväksyvät vain ne lainanottajat, jotka täyttävät nämä vaatimukset.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lainan takaisinmaksun edellytykset vaihtelevat lainan tyypistä, lainanantajasta ja lainan takaisinmaksun aikataulusta riippuen. On tärkeää, että lainanottaja ymmärtää lainan takaisinmaksun edellytykset ennen lainan ottamista. Lainanottajan tulee myös olla tietoinen lainan takaisinmaksun aikataulusta, lainan takaisinmaksun määrästä, lainan korosta ja lainan takaisinmaksun muodosta. Lainanantajat voivat myös vaatia lainanottajaa täyttämään joitain vaatimuksia ennen lainan takaisinmaksun aloittamista.

7. Yrityksen luottotiedot

Yrityksen luottotiedot kuvaavat yrityksen talouden tilaa ja antavat lainan myöntäjille mahdollisuuden arvioida, onko yrityksen lainan antaminen turvallista. Luottotiedot kertovat yrityksen velkaantumisesta ja luottokelpoisuudesta. Niiden avulla lainan myöntäjät voivat arvioida, onko yritys hyvä lainanottaja.

Luottotietoihin sisältyy yrityksen kassavirta, tulotaso, velkaantumisaste ja takaisinmaksukyky. Luottotiedot koostuvat yrityksen taloudellisten tietojen ja niihin liittyvien taloudellisten mittareiden seurannasta. Luottotietoja käytetään myös yrityksen luottokelpoisuuden, luottoriskien ja muiden taloudellisten riskien arvioimiseen.

Yrityksen luottotiedot sisältävät tietoja yrityksen taloudellisesta tilanteesta, kuten luottoluokituksen, taloustilanteen, toimialakohtaisen informaation ja muut yritykseen liittyvät tiedot. Luottotiedot sisältävät myös yrityksen luottosuhteen, joka on yrityksen velkaantumisaste ja takaisinmaksukyky.

Luottotietojen avulla lainan myöntäjät voivat arvioida yrityksen kykyä maksaa takaisin laina, sekä arvioida yrityksen velkaantumisen riskiä. Luottotietoja käytetään myös muuhun riskienhallintaan, kuten riskien arviointiin, sijoitusneuvontaan ja luottojen määräämiseen.

Luottotiedot ovat tärkeitä yritysten suorituskyvyn ja luottokelpoisuuden arvioinnissa. Luottotiedot ovat hyödyllisiä myös yrityksille, koska ne tarjoavat selkeän yhteenvedon yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Luottotiedot auttavat myös yrityksiä tekemään päätöksiä, jotka voivat parantaa yrityksen menestystä ja lisätä sen mahdollisuuksia lainan saamiseen. Luottotiedot ovat myös tärkeitä yritysten hakijoiden luottokelpoisuuden arvioinnissa ja lainan myöntämisen päätöksenteossa.

8. Lainanantajan vaatimukset

Lainanantajien vaatimukset voivat vaihdella suuresti riippuen lainan tyypistä ja lainanottajan luottotilanteesta. Yleisesti ottaen lainanantajat vaativat kuitenkin seuraavia ehtoja ja ehtoja lainanotto-olosuhteiden asettamiseksi:

Ensinnäkin, lainanottaja tarvitsee hyvän luottotiedot. Lainanantajat tarkistavat lainanottajan luottotiedot, kuten luottotietorekisteri, ennen lainan myöntämistä. Luonnollisesti, mitä parempi luottotiedot, sitä paremmat mahdollisuudet lainanottajalla on saada lainaa.

Toiseksi, lainanottajan tulee olla vakaa tulojen lähde. Lainanantajat tarkistavat, että lainanottaja on työskennellyt samassa paikassa vähintään kuusi kuukautta, ja että hänellä on vakaa ja riittävä tulonlähde. Tämä on erityisen tärkeää, koska se osoittaa lainanantajalle, että lainanottaja on kykenevä maksamaan lainan takaisin ajoissa.

Kolmanneksi, lainanottajan tulee olla kyky maksaa lainan takaisin. Lainanantajat tarkistavat lainanottajan taloudellisen tilanteensa ennen lainan myöntämistä. Tämä sisältää tarkastuksen lainanottajan muista lainoista, hänen tulonsa ja varallisuutensa. Tämä auttaa lainanantajaa arvioimaan, onko lainanottaja kykenevä maksamaan lainan takaisin.

Neljänneksi, lainanantaja vaatii, että lainanottaja on vähintään 18-vuotias. Tämä on osoitus siitä, että lainanottaja on tarpeeksi vanha ja vastuullinen hyväksyä ja maksaa lainan takaisin.

Viidenneksi, lainanantaja vaatii usein talletusta tai takaajan. Tämä auttaa lainanantajaa varmistamaan, että lainanottaja on oikeutettu lainan saamiseen ja että hän maksaa lainan takaisin ajoissa. Talletus on usein vähintään 5-10% lainan kokonaismäärästä. Takaaja voi olla henkilö, jolla on vahva taloudellinen tausta ja hyvä luottotiedot.

Lisäksi lainanantajat voivat vaatia, että lainanottaja ottaa tiettyjä vakuuksia tai vakuuksia lainan takaisinmaksamiseksi. Vakuudet voivat sisältää asunnon tai auton, ja ne tarjoavat lainanantajalle tarvittavan turvan lainan takaisinmaksamiseksi.

Nämä ovat yleisimmät lainanantajien vaatimukset. Kun huolehdit näistä asioista, sinulla on paremmat mahdollisuudet saada lainaa lainanantajalta.

9. Yrityksen lainan hakuprosessi

Yrityksen lainan hakuprosessi on melko yksinkertainen. Ensimmäinen askel on yrityksen lainan hakemisen aloittaminen. Yrityksen lainan hakemiseen tarvitset tiettyjä asiakirjoja, kuten liiketoimintasuunnitelman, taloudellisen läpileikkauksen, kassavirran ennusteen ja tiliotteet. Näiden asiakirjojen avulla pankki tai muut lainanantajat voivat arvioida, onko yrityksellä riittävästi varoja ja näkemystä lainan maksamiseen.

Kun tarvittavat asiakirjat on toimitettu, pankki tai lainanantaja arvioi yrityksen taloudellisen läpileikkauksen ja taloudellisen tilanteen. Pankki tai lainanantaja voi vaatia lisäselvityksiä, mikäli se katsoo tarvittavan. Esimerkiksi pankki saattaa vaatia yritysjohtajan henkilökohtaista luottohistoriatietoa tai muita taloudellisia tietoja.

Kun lainanantaja on arvioinut yrityksen taloudellisen tilanteen, se voi hyväksyä tai hylätä lainahakemuksen. Jos lainahakemus hyväksytään, lainanantaja ilmoittaa hakijalle lainan ehdot ja maksuehdot. Ehdot voivat sisältää yrityksen lainan koron ja lyhennykset, sekä mitä takaajia tai vakuuksia yrityksen tulee antaa.

Kun lainaehdot on saatu ja hyväksytty, lainanantaja lähettää sopimuksen hakijalle. Hakijan on allekirjoitettava se, ennen kuin laina voidaan maksaa. Lopuksi, hakijan on maksettava lainanmaksut ajoissa, jotta lainanantaja voi maksaa lainan takaisin.

Lainan hakuprosessi voi olla monimutkainen ja aikaa vievä, joten on tärkeää, että yrityksen johto on tietoinen siitä, mitä pankki tai lainanantaja vaatii ja mitä heidän täytyy tehdä, jotta laina voidaan myöntää. Kun yrityksen lainan hakemiseen liittyvät asiakirjat on toimitettu ja lainan ehdot on hyväksytty, yrityksen on noudatettava lainan sopimusehtoja, jotta lainan maksaminen sujuu sujuvasti ja yrityksen taloudellinen tila säilyy vakaana.

10. Lainan hakijan velvollisuudet

Kun henkilö hakee lainaa, hän on velvollinen täyttämään lainanantajan asettamat vaatimukset. Lainan hakijan velvollisuudet voivat sisältää seuraavat:

Ensinnäkin, lainan hakijan tulee toimittaa lainanantajalle täydellinen ja ajantasainen taloudellinen tilanne. Tämä voi sisältää verotodistuksen, palkkakuittien todistuksen ja muut taloudellisen tilanteen todisteet. Tämä antaa lainanantajalle kuvan hakijan kyvystä maksaa takaisin laina. Lainan hakijan tulee myös olla rehellinen ja antaa kaikki oikeat tiedot. Jos hakija antaa epätarkkoja tai vääriä tietoja, se voi vaikuttaa lainan myöntämiseen.

Lainan hakijan on myös luettava ja ymmärrettävä lainan ehdot. Ehdot voivat sisältää tietoja lainan määrästä, koroista, kulut, maksuohjelmasta ja muista lainaan liittyvistä asioista. Lainan hakijan tulee varmistaa, että kaikki ehdot täyttyvät ja että he ymmärtävät ne.

Lainan hakijan tulee myös vahvistaa, että he ovat lukeneet ja ymmärtäneet lainan sopimuksen. Tämä tarkoittaa, että hakijan on luettava lainan sopimuksessa olevat lausekkeet, kuten lainan määrä, korko, maksuohjelma ja muut ehdot. Lainan hakijan tulee varmistaa, että he ymmärtävät kaikki nämä ehdot ja hyväksyvät ne.

Lainan hakijan tulee myös tarkastella lainanantajan taustaa. Tämä tarkoittaa, että lainan hakijan tulee tutkia lainanantajan aikaisemmat lainat, arvostelut ja sijoituskohteet. Lainan hakijan tulee myös lukea muiden asiakkaiden arvostelut ja kokemukset lainanantajasta.

Lainan hakijan tulee myös tietää, että lainanantajalla voi olla oikeus muuttaa lainan ehtoja. Niinpä lainan hakijan tulee varmistaa, että he ovat lukeneet lainan ehdot useaan kertaan ja tarkistanut ne säännöllisesti.

Lainan hakijan tulee myös olla tietoinen siitä, että laina voi vaikuttaa hakijan luottoluokitukseen. Niinpä lainan hakijan tulee varmistaa, että heillä on riittävästi maksukykyä maksaa takaisin laina.

Lainan hakijan tulee myös muistaa, että he ovat vastuussa lainan maksamisesta. Vaikka lainanantajan maksutiedot muuttuisivatkin, lainan hakijan on edelleen vastuussa lainan maksamisesta. Lainan hakijan tulee siis seurata lainan maksuja ja säännöllisesti tarkistaa lainan ehdot.

Kaiken kaikkiaan, lainan hakijan tulee olla tietoinen velvollisuuksistaan, joita heillä on lainan ottamisen jälkeen. Heidän on luettava ja ymmärrettävä lainan ehdot, seurattava lainan maksuja ja tarkistettava lainan ehdot säännöllisesti. Lainan hakijan on myös varmistettava, että heillä on riittävästi maksukykyä maksaa takaisin laina.